Hotel Rusca
0%

Termeni și condiții de utilizare

Acceptare termeni și condiții

Vă mulțumim pentru timpul pe care îl acordați înainte de a utiliza site-ul nostru, pentru a citi Termenii și Condițiile de utilizare a acestuia.

Prin accesarea acestui site sunteți de acord cu acceptarea tuturor Termenilor și Condițiilor de Utilizare detaliate după cum urmează.

Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni, vă rugăm să nu mai folosiți site-ul.

Modificări Termeni și Condiții de Utilizare

Ne rezervăm dreptul de a modifica aceste prevederi fără o notificare prealabilă. Putem, de asemenea, șterge sau adăuga orice informație pe site sau întrerupe orice activitate pe site.

Definiții

Cumpărător/Oaspete: orice persoană fizică sau juridică care realizează o rezervare online prin intermediul site-ului nostru;

Vânzător: SC HEARTCORE SRL, proprietară a HOTEL RUSCA , cu sediul în Hunedoara, înregistrată la Registrul Comerțului sub J20/1327/2022, CUI 37730438, prin HotelRusca.ro;

Utilizator: orice persoană care accesează site-ul;

Bunuri și servicii: orice produs sau serviciu listat pe site care poate reprezenta o comandă;

Comanda: acțiunea prin care cumpărătorul își achiziționează bunuri și servicii de pe site (rezervări);

Contractul: orice comandă realizată de către cumpărător pe site-ul vânzătorului;

Utilizare abuzivă: utilizarea site-ului într-un mod care încalcă practicile din domeniu, reglementările și legislația în vigoare.

Rezervarea, modificarea și anularea

Rezervările se fac în funcție de disponibilitate.

Rezervările realizate pe site nu sunt concrete  decât după ce acestea au fost confirmate de către departament, sau în cazul rezervărilor pentru cazare, până la primirea notificării de plată.

Hotelul poate să comunice cu oaspeții, pentru a reconfirma rezervările și pentru a preveni rezervările eronate.

În cazul în care oaspeții doresc să modifice rezervarea, modificările pot fi făcute respectând condițiile din  politica de anulare/modificare. Hotelul nu va fi responsabil dacă oaspeții nu reușesc să finalizeze rezervarea sau modificarea serviciilor din cauza indisponibilității.

În cazul în care hotelul, din motive independente de voința sa trebuie să respingă sau să modifice o rezervare confirmată, hotelul se angajează să găsească o alternativă potrivită clientului.  În cazul în care clientul nu va accepta această alternativă, hotelul va returna orice sumă achitată de către client și se va considera rezervarea anulată. Aceasta este limita de răspundere a hotelului.

Hotelul își rezervă dreptul de a impune o taxă în cazul în care clientul anulează rezervarea târziu, sau nu se prezintă la hotel. Mai multe detalii sunt prezentate în politica de modificare/anulare a rezervării.

SC HEARTCORE SRL nu garantează recunoașterea rezervărilor sau tranzacțiilor efectuate de pe acest site, care sunt rezultate din orice circumstanțe neprevăzute, omisiuni sau erori care pot apărea pe parcurs.

Drepturi de autor/Copyright

Conţinutul acestui site este protejat de către Legea drepturilor de autor din România, precum şi de dispoziţiile privitoare la copyright (Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare – privind dreptul de autor şi drepturile conexe).

Conţinutul HotelRusca.ro poate fi folosit numai în scopuri personale, prin respectarea termenilor impuşi de operatorul site-ului. Este interzisă modificarea, publicarea, transmiterea,

participarea la transferul sau vânzarea, reproducerea, crearea de elemente derivate, distribuirea, afişajul public sau utilizarea în scop comercial a materialelor şi a conţinutului site-ului, fără acordul proprietarului de drept, adică HotelRusca.ro sau fără menţionarea sursei.

HotelRusca.ro nu se face răspunzătoare de eventualele prejudicii, litigii ce pot apărea în urmă copierii, stocării, modificării ori transferului întregului ori a unei părţi din conţinut în orice mediu.

Efectuarea de operațiuni neautorizate pe acest site, și tentativa acestora vor fi pedepsite conform legii.

Conţinutul site-ului

Informaţiile şi materialele folosite în acest site sunt proprietatea SC. HEARTCORE S.R.L.

Datele şi informaţiile sunt prezentate în site-ul  HotelRusca.ro numai în scopuri informative.

S.C. HEARTCORE S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba atât conţinutul, cât şi structura website-ului în orice moment şi fără o notificare prealabilă.

Datele referitoare la alte companii sunt folosite cu acordul expres al tuturor părţilor implicate şi pot fi schimbate sau modificate oricând la cererea acestora.

Proprietarul site-ului nu garantează că, uneori, pot apărea erori sau omisiuni.

Proprietarul site-ului nu garantează că acest site este liber de infecţia cu viruşi şi nu va fi responsabil pentru orice daune sau pierderi.

Legături

Acest site poate conține legături către alte site-uri sau alte resurse. deoarece comerciantul nu are control asupra acestor site-uri sau resurse, cumpărătorul prin acceptarea acestor Termeni și condiții ia la cunoștință și este de acord că acest site nu este responsabil de disponibilitatea acestora, și pentru nici un conținut, publicitate, produse sau alte materiale disponibile pe aceste site-uri.

Prelucrarea datelor cu caracter personal și cookie

Prelucrarea datelor cu caracter personal și cookie se va face în conformitate cu legislația în vigoare, și anume cu  Regulamentul European de Protecția a datelor cu caracter personal (Regulament (UE) 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018), după cum este prezentat în cadrul Politicii de Confidențialitate și a Politicii de Cookie de pe site-ul HotelRusca.ro.

Litigii

Drepturile şi obligaţiile Utilizatorilor Site-ului prevăzute de Termeni şi Condiţii, precum şi toate efectele juridice pe care le produc Termenii şi Condiţiile vor fi interpretate şi guvernate în conformitate cu legea română în vigoare.

Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii şi Condiţiile acestui site va fi soluţionat mai întâi pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluţionat de către instanţa judecătorească română competentă.

Dispoziții finale

Acest site funcționează conform tuturor prevederilor legale ale Statului Român. Dacă una sau mai multe prevederi ale Termenilor și Condițiilor  de Utilizare existente sunt în conflict cu oricare cerință legal aplicabilă, acestea nu vor fi aplicate. Părțile se vor strădui împreună să adopte noi prevederi care să respecte trăsăturile prevederilor inițiale.

Prevederile Termenilor și Condițiilor de Utilizare se completează cu dispozițiile Codului civil, precum și cu dispozițiile legislației în vigoare aplicabile raporturilor juridice dintre HotelRusca.ro și client.

Termenii și Condițiile de utilizare pot fi modificați ori de câte ori este necesar, de către S.C. HEARTCORE S.R.L. fără a fi necesară o notificare prealabilă. Atunci când se operează aceste modificări, S.C. HEARTCORE S.R.L. va pune la dispoziţie o nouă versiune a Termenilor şi Condiţiilor de Utilizare pe Site.

+

Cauta camera

Required fields are followed by *